Dom Pomocy Społecznej Ziębice, dnia 26.10.2020r.

ul. Kościelna 10-12

57-220 Ziębice


DAG.II.2301.17.2020

(znak sprawy)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTDom Pomocy Społecznej w Ziębicach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zgłasza zapotrzebowanie na dostosowanie strony internetowej www.dpsziebice.pl do wymagań zawartych w ustawie oraz modyfikację i dodanie nowych elementów na tej stronie ( slider zdjęć; galeria zdjęć; formularz kontaktowy; mapa google; firmowe konto e-mail oparte na domenie RWD – dostosowanie strony do urządzeń mobilnych; podstrony; system zarządzania treścią – dodawanie nowych podstron; zdjęć itp.; nowoczesna szata graficzna; nietypowe dodatki i funkcjonalność).


Podmioty zainteresowane współpracą, powinny zgłosić wolę wykonania dostawy w terminie do dnia 30.10.2020r. do godziny 14:00, składając na adres e-mailowy k.dag@dpsziebice.pl informacji o chęci wykonania tej dostawy.

Po upływie wskazanego terminu Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach przeprowadzi procedurę zapytania-sondażu rynku spośród zgłoszonych Wykonawców oraz innych znanych Zamawiającemu firm.

Odpowiedź na ogłoszenie stanowi jedynie informację o chęci otrzymania od zamawiającego zapytania o cenę. Nie stanowi zobowiązania do dostawy.I. Opis przedmiotu zamówienia:


Standardy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach”


II. Kontakt z Wykonawcą


Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Urszula Stańczyk

Tel. 748191393 lub 748190984


Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Ziębicach


Janusz Sobol