STRONA GŁÓWNA

PRZETARGI  ARCHIWUM

 

wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki i remont elewacji budynku – z dnia 12.10.2006r.

 

dostawa warzyw i przetworów warzywnych -  z dnia 14.02.2007r.

 

dostawa mięsa i jego przetworów – z dnia 28.02.2007r.

 

dostawa mleka i jego przetworów – z dnia 05.03.2007r.

 

dostawa produktów spożywczych i napojów – z dnia 05.03.2007r.

 

dostawa  pieczywa i wyrobów  cukierniczych – z dnia 01.06.2007r.

 

budowę szybu windy dla osób niepełnosprawnych  wraz z dostawą i montażem windy – z dnia 06.09.2007r.

 

częściowa wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki i remont elewacji budynkuz dnia 21.09.2007r.

 

dostawa  bielizny pościelowej oraz podkładów i narzut – z dnia 27.11.2007r.

 

dostawa warzyw i przetworów warzywnych – z dnia 27.12.2007r.

 

dostawa ryb mrożonych, wędzonych, ryb przetworzonych, żywych oraz konserw rybnych – z dnia 20.12.2007r.

 

dostawa warzyw mrożonych – z dnia 20.12.2007r.

 

dostawa  mięs, produktów mięsnych, oraz podrobów – z dnia 11.01.2008r.

 

dostawa materiałów biurowych – z dnia 14.01.2008r.

 

dostawa  mięs, produktów mięsnych, oraz podrobów  – z dnia 14.07.2008r.

 

dostawa  mięs, produktów mięsnych, oraz podrobów  – z dnia 31.07.2008r.

 

dostawa  pralnico-wirówki   – z dnia 02.12.2008r.

 

dostawa warzyw i przetworów warzywnych  – z dnia 08.12.2008r.

 

dostawa  pralnico-wirówki  – z dnia 17.12.2008r.

 

dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych – z dnia 22.01.2009

 

dostawa mięs, produktów mięsnych oraz podrobów – z dnia 22.01.2009

 

dostawa pieluchomajtek – z dnia 28.01.2009

 

dostawa mleka i jego przetworów – z dnia 28.01.2009

 

dostawa produktów spożywczych i napojów – z dnia 28.01.2009

 

dostawa chemii gospodarczej, systemów higienicznych i akcesoriów do sprzątania – z dnia 16.02.2009

 

dostawa proszków do prania bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców – z dnia 16.02.2009

 

dostawa rękawic medycznych, jednorazowego sprzętu medycznego, opatrunków, podkładów i odzieży ochronnej – 27.02.2009

 

dostawa pralnico-wirówki – 22.05.2009

 

wymiana pokrycia dachowego budynków gospodarczych – 20.10.2009

 

dostawa prasowalnicy walcowej elektrycznej – 19.11.2009

 

dostawa warzyw i przetworów warzywnych – 04.12.2009

 

dostawa mleka i jego przetworów – z dnia 18.01.2010

 

dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych – z dnia 18.01.2010

 

dostawa  mięs, produktów mięsnych, oraz podrobów  – z dnia 18.01.2010

 

dostawa produktów spożywczych i napojów – z dnia 21.01.2010

 

dostawa warzyw mrożonych – z dnia 18.02.2010

 

dostawa ryb i przetworów rybnych – z dnia 19.02.2010

 

dostawa chemii gospodarczej, systemów higienicznych i akcesoriów do sprzątania – z dnia 12.03.2010

przetarg  na  wymianę pokrycia dachowego budynków  gospodarczych – z dnia 30.08.2010

przetarg  na  dostawę nabiału – z dnia 09.02.2011

przetarg  na  dostawę warzyw – z dnia 11.02.2011

przetarg  na  dostawę ryb i przetworów rybnych – z dnia 11.02.2011

przetarg  na  dostawę chemii gospodarczej – z dnia 13.05.2011

przetarg  na  dostawę i montaż zasobników c.w.u. – z dnia 03.11.2011

przetarg  na  wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budowlanej budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. – z dnia 03.11.2011

przetarg (unieważniony) na  dostawę artykułów żywnościowych – z dnia 06.03.2012

przetarg  (unieważniony) na  dostawę artykułów żywnościowych  – z dnia 23.03.2012